Vårt utvecklingskoncept

Vi på VisionBoard baserar det vi gör på forskning och beprövade erfarenheter. Det gäller både innehållet i våra utbildningar och den pedagogiska metod vi valt.

Vårt utvecklingskoncept är framtaget för att kunna anpassas till den mycket snabba och föränderliga värld vi lever i. Utbildningarna måste enkelt kunna förändras och anpassas under resans gång samtidigt som alla ska ha tid och råd att genomföra dem.

För att kunna leva upp till flexibiliteten samtidigt som alla ska ha tid och råd blev det självklart att välja en digitallösning.

Vidare bygger vårt koncept på ett modulsystem gällande innehållet i utbildningarna. Det gör att vi har en mycket stor flexibilitet och kan anpassa oss utifrån varje kunds specifika behov.

Vårt helhetskoncept innebär att man kan arbeta med alla i organisationen samtidigt. Det bygger på tanken och övertygelsen om att ett gemensamt språk, samma fokus och gemensamma mål ger rätt förutsättningar för att lyckas.

Men för att uppnå beteendeförändringar och ett ökat engagemang på individnivå, är det inte nödvändigt att jobba med hela organisationen samtidigt. Man kan fokusera enbart på medarbetarutvecklingsdelen eller på ledarutvecklingsdelen, på en eller flera avdelningar eller i hela organisationen. Det är behovet och situationen hos er som får avgöra vad som är lämpligast.

Vi strävar alltid efter att våra utbildningar ska leda till beteendeförändringar och ett ökat engagemang på individnivå. Därför har vi valt att bygga våra utbildningar på 70-20-10 metoden dvs blended learning. 70 % träning i vardagen, 20 % coaching och reflektion samt 10 % teori.

Programmen består dels av 10-15 minuter långa nätbaserade lektioner (filmer) och dels av reflektionsuppgifter och utmaningar som genomförs naturligt i det vardagliga arbetet.
Att det är nätbaserat gör det väldigt enkelt och flexibelt då antingen datorn eller mobilen kan användas precis när det passar varje individ.

Sammanfattningar av innehållet i lektionerna och coachingfrågor till den som följer upp ingår. De som ska coacha kan även få grundläggande teorikunskaper i detta innan de ska genomföra sina första coach- och uppföljningssamtal.

Orsaken till att vi valt den här utbildningsmetoden är för att forskning visar att det mest effektiva sättet för lärande i arbetslivet sker som en del av det naturliga arbetsflödet och inte i en ”borta från arbetsplatsen” situation.

Forskning visar också att för att vi ska uppnå beteendeförändringar behöver utbildning ske som en process över tid och inte ”bara” som en kurs, därför har vi byggt våra program på detta sätt.Vi berättar gärna mer