VÅRA UTBILDNINGAR

Vi anpassar upplägg gällande blandning av fysiska möten och digitala teoripass så att det passar era behov, er kultur och er ekonomi.
Önskar ni ett upplägg med mycket fysiska möten, så är det självklart inga problem, även om teoripassen är digitala.

Man kan välja att antingen använda sig av oss eller att genomföra de fysiska mötena med helt egen personal. Vi kan självklart även hjälpa till med upplägg eller train the trainer koncept om ni önskar det.

Oavsett om det är ni, vi eller en mix av oss som genomför de fysiska mötena, blir fokus då man samlas på erfarenhetsutbyten, reflektion och diskussion. Alla har ju, genom dator eller mobil, tagit del av teoripassen och den ”rena” kunskapsförmedlingen innan man samlas.
Dessutom kan nyanställda enkelt ”slussas in” och få med sig de teoretiska kunskaper som de andra medarbetarna redan har fått.

Förutom flexibiliteten, tiden och ekonomin så var en av de viktigaste orsakerna till att vi valde digitala teoripass att vi vill ha riktigt hög spetskompetens inom de områden vi jobbar.
Vi har experter som föreläser om ”sina” områden men vi har alla samma gemensamma syn gällande forskning och beprövade erfarenheter.

PROGRAMUPPLÄGG

I ett företagsspecifikt utvecklingsprogram börjar vi med att göra en förstudie och tar därefter fram ett förslag på utbildning som är helt anpassat efter era behov och de mål som är satta.

Alla reflektionsfrågor, utmaningar och coachfrågor tas fram och anpassas baserat på syfte och mål med programmet.

Vid önskemål kan en eller flera filmer helt kundanpassas t.ex. rörande kultur och värderingar eller verksamhetens vision, strategi och mål.

Vi kan även göra mätningar för att mäta effekterna av utvecklingsinsatserna.

MODULUPPLÄGG

Vi kan även erbjuda vad vi kallar för ett ”modulupplägg”. Det är uppbyggt på tre filmer inriktat på ett specifikt område som känns högprioriterat för organisationen just NU.
Dessa kan användas som stödinsatser baserat på organisationens behov.

Självklart är det samma föreläsare och utbildningsmetod som i de helt företagsspecifika programmen.