OM OSS

Man kan ha världens bästa strategi men utan människor som utför den är den inte värd någonting! Framgång i företag och organisationer skapas inte enbart av ett fåtal chefer i toppen, det är snarare en utmaning för alla. Människors insikter, förmågor och motivation är avgörande för att de önskade resultaten ska nås.

Därför jobbar vi inte bara med de formella ledarna, vi jobbar med alla medarbetare i ett företag eller i en organisation. I en tid av mycket snabba förändringar ställs det högre krav på många medarbetare att kunna leda sig själva. För att lyckas med det på ett bra sätt krävs både utbildning och tydliggörande av förväntningar, mandat och ansvar.

Vi ger människor i arbetslivet rätt förutsättningar för att kunna gå från nuläge till ett önskat läge.

Allt vi gör ska präglas av våra grundläggande värderingar Engagemang, Mod och Kompetens. Våra kunder är viktigast av allt och vi strävar efter att alltid agera på ett sätt som gör att vi upplevs som en partner som bidrar till positiv utveckling och önskad förändring.

Vi bidrar till följande resultat:

  • Ökat engagemang
  • Strukturerad och forskningsbaserad kompetensutveckling över tid som bidrar till beteendeförändringar på alla nivåer.
  • Ett ökat ansvarstagande och en mer feedbackorienterad kultur.
  • Gemensamt språk i hela organisationen

Grundare VisionBoard

Susanna Stellnert

VD
Founder & Senior Consultant

Fil. Kand. – Personal och arbetslivsfrågor. Erfaren HR Direktör och Managementkonsult. Stor erfarenhet av ledarskapsutveckling, ledningsgruppsarbete, förändringsledning, kulturarbete, kompetensutveckling och coaching. Lång erfarenhet från IT branschen och från olika konsultbranscher.

Maria Trenter


Founder
& Senior Consultant

Marknadsekonom från IHM. Erfaren ledare och konsult inom försäljning. Stor erfarenhet av förändringsledning, ledningsgruppsarbete, coaching och effektivisering av säljorganisationer. Lång erfarenhet som både linjechef och som konsult inom media.

 

VisionBoard Consulting AB och Actualize AB har ingått ett strategiskt samarbete rörande utvecklande medarbetarskap och ledarutveckling. Genom Actualize expertis inom avancerad mänsklig interaktion har VisionBoards utbud kompletterats till att kunna erbjuda sina kunder nya unika utbildningspaket.

”Det strategiska samarbetet med Actualize ger VisionBoard ännu högre kompetens inom främst områdena förändring, kommunikation, mångfald och ledarskap. Med vårt unika ubildningskoncept kan vi nu erbjuda våra kunder spetskompetens från medarbetarnivå till executive inom några av de områden som de flesta organisationer i dagens föränderliga och snabba värld sliter med varje dag.”

Susanna Stellnert – VD VisionBoard

Actualiza AB
”För Actualize innebär samarbetet med VisionBoard att våra möjligheter att stödja våra kunder ökar avsevärt. Nu kommer fler av våra kunders medarbetare att kunna uppleva vilka positiva resultat och prestationer organisationer kan uppnå med en fungerande mänsklig interaktion. Det bästa är att utbildningarna inte enbart ger fördelar för företaget, utan även för den enskilde medarbetaren.”

Philip Bacchus – VD Actualize

 

Operativ samarbetspartner

Karera
Teamet

Vi berättar gärna mer