Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Trygghetsmotstånd och övergångskostnader - Jag orkar inte med fler förändringar!!

Trygghetsmotstånd och övergångskostnader - Jag orkar inte med fler förändringar!!

En sida av vårt förändringsmotstånd är vår inbyggda önskan att ”stå kvar”. Om det finns en valmöjlighet mellan att ändras och stå kvar så är vi mera benägna att stå kvar. Det kallas för trygghetsmotstånd.

Vi vet vad vi har men inte vad vi får, den automatiska reaktionen är att inte vilja förändras.

Det här märks ofta tydligt då nya rutiner eller processer ska implementeras i en verksamhet. En annan aspekt av detta med trygghetsmotstånd är att vi inte gillar när förändringar innebär en ansträngning och förändring är jobbigt. Det kallas övergångskostnader.

Det här kan vi exemplifiera med Lena. Hon har jobbat på samma arbetsplats i 11 år och vantrivs mer och mer. Varför gör hon då inte som man kunde förvänta sig och byter arbete? Faktum är att det som hindrar är till stor del hur jobbigt hon tycker det är att söka ett nytt arbete. Det innebär sökningar, läsa tidningar, gå igenom hemsidor, skriva CV, gå på intervjuer osv.

När vi upplever att det finns en tröskel av övergångskostnader kan det kännas som det tar för mycket energi att ta sig från ett steg i livet till ett annat. Att ta sig över tröskeln kräver ibland enorma mentala ansträngningar. Ibland behöver vi hjälp av vår omgivning för att kunna ta oss över olika typer av förändringsmotstånd.

Det finns en sida av trygghetsmotstånd som ofta kan få allvarliga konsekvenser för oss eller vår verksamhet. Det handlar om vår tendens att hålla fast vid beslut trots att mycket pekar på att beslutet var fel.

Om vi väljer en väg att gå så har vi oerhört svårt att byta eller ändra den inslagna vägen, även om det blir mer och mera uppenbart att den väg vi valde visade sig vara sämre.

När vi har format våra uppfattningar krävs det oproportionerligt mycket för att ändra dem.Kan du känna igen dig själv i det?

Ett klassiskt exempel på företag som valde att hålla fast vid det ”gamla” alltför länge är Facit som var ett mycket lönsamt och snabbväxande bolag som producerade kontorsmaskiner. Till följd av bland annat teknikskiftet till elektroniska maskiner i början på 1970-talet hamnade bolaget väldigt fort i en djup ekonomisk kris och blev därefter uppköpta.

I dagsläget kan vi dra en parallell till mediabranschen och se hur teknikskifte påverkat och påverkar den.Jag har träffat många verksamheter inom media de senaste åren och är förvånad över att de inte mer aktivt och systematiskt valt att jobba med att öka förändringsorienteringen på individnivå, både vad gäller medarbetare och ledare.

En sammanfattning av vårt förändringsmotstånd är att vi ogärna vill ändra på våra beslut, rutiner eller oss själva. Vi vill ha möjlighet att välja själv. När vi upplever att andra försöker förändra oss, eller vår möjlighet att välja själva upplever vi reaktionsmotstånd, vi slår tillbaka och blir ofta irriterade över den som försökte påverka oss.

Den andra sidan av motståndet är trygghetsmotståndet, det vill säga vår ovilja att förändra oss från där vi står nu, även om vi ibland vet att förändringen kan vara positiv.Övergångskostnader dvs. den insats som krävs av oss för att genomföra förändringen är också en viktig del i vårt trygghetsmotstånd.

Ju mer vi vet och förstår om förändringar och förändringsmotstånd, både på individ och verksamhetsnivå desto större möjlighet har vi att motverka farorna med förändringsmotstånd och öka förändringsviljan.

Som verksamhet kan vi genom ökad kunskap om förändringsmotstånd både genomföra förändringar och förmedla information om t.ex. organisationsförändringar, nya rutiner eller processer på ett sätt som inte väcker detta motstånd på samma sätt.


 


 


 Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=808010&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.