Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Ledarskap och engagemang
Ledarskap och engagemang

Nästan all forskning och en mängd undersökningar visar att chefen är en av de allra viktigaste faktorerna i jakten på att skapa förutsättningar för det värdefulla engagemanget hos medarbetare. 
 Läs mer

Självbild och motivation så hänger det ihop!
Självbild och motivation så hänger det ihop!

I en alltmer konkurrensutsatt värld så har motivation och engagemang blivit en allt viktigare faktor. Jag har tidigare skrivit om vägen till högre engagemang i en verksamhet, nu tänkte jag dela med mig lite om vad det egentligen är som sker i hjärnan och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att höja motivationen hos den enskilda individen.
 Läs mer

Vägen till engagerad lönsamhet
Vägen till engagerad lönsamhet

Engagemang i arbetet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik och lönsam organisation. Men hur gör man då för att öka engagemanget bland medarbetarna? Ledarskapet spelar en avgörande roll, liksom kommunikationen och utvecklingsmöjligheterna inom företaget. Individen har också ett eget ansvar för sitt engagemang, liksom för motivation och arbetsglädje – men det kräver att rätt förutsättningar ges för att ta det ansvaret.  Läs mer