Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Självkänslans betydelse för hur vi mår och agerar

Självkänslans betydelse för hur vi mår och agerar

Många blandar ihop självförtroende och självkänsla. Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan t.ex. röra sig om idrott, arbete eller socialt. Självkänsla handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är.  

Självförtroende = tron på den egna förmågan att prestera, att göra, framför allt vid nya, obekanta situationer.

Självkänsla = tron på det egna värdet, huruvida du är värd respekt, kärlek uppskattning etc. utan att behöva prestera något först, eller bete dig på ett särskilt sätt.

God självkänsla innebär att man accepterar (både styrkor och svagheter) och uppskattar sig själv. Om man råkar ut för ett misslyckande är det inte någon katastrof om man har en god självkänsla, och man vågar medge ifall man har misslyckats men vågar också ta emot beröm. Svag självkänsla innebär ofta att man förnekar sidor hos sig själv och förringar sig själv om någon tycker att man gjort något bra.

Om vi har en positiv bild av oss själva så har vi ofta en god självkänsla. Folk med hög självkänsla accepterar i större utsträckning sina brister, påverkas mindre av vad andra tycker och är optimistiska. När du är nöjd genom att bara vara du, utan att behöva jämföra eller tävla kommer du att må bättre och även folk i din närhet. Har du låg självkänsla däremot vill du ofta vara som andra och oroar dig för vad andra tycker.

En hög självkänsla är med andra ord något vi borde lägga en del tid på att försöka utveckla.

Vad kan vi då göra för att öka vår egen självkänsla?

Öva dig på att bekräfta dig själv, ge dig själv en klapp på axeln och beröm dig själv. Är du en högpresterande person som sätter alltför höga krav på dig själv, beröm dig själv för när du inte presterar och kanske bara vilar. Jämför dig inte med andra, jämför dig med dig själv. Låt dig gärna inspireras av andra men jämför inte din egen prestation med andra. Lev efter dina värderingar. Varje gång du agerar på ett sätt som är emot dina egna grundläggande värderingar så äter det på självkänslan. Stanna upp, reflektera över de val du gör och gör val som är rätt för dig, inte för andra. Ta hänsyn till omständigheterna när du bedömer dig själv och behandla dig själv som någon du faktiskt tycker om. Ställ inte högre krav på dig själv än vad du skulle ha gjort på någon annan i motsvarande situation.

Vad kan vi göra för att bidra till att öka andras självkänsla?

På en arbetsplats är det lättaste sättet att bidra till att öka andras självkänsla faktiskt att lyssna på varandra, visa varandra uppmärksamhet och ge uppskattning. Vi vill bli sedda och genom att ta oss tid har vi gett en del av oss själva till andra.

Hur ser balansen mellan självförtroende och självkänsla ut hos dig? Vad får det för konsekvenser på ditt beteende? Det kan vara värt att ta någon minut för att reflektera över detta!Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=806982&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.