Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Självkännedom en väg till mindre stress och konflikter

Självkännedom en väg till mindre stress och konflikter

Självkännedom handlar om vår kunskap och uppfattning om oss själva. Ibland säger man självkännedom, ibland säger man självbild eller självuppfattning.

Förenklat kan man säga att vår uppfattning om oss själva är tredelad.

• Idealbild är de egenskaper och förmågor du ÖNSKAR att du har och tycker att du har i dina bästa stunder.

• Verklig bild är de egenskaper och förmågor du FAKTISKT har i verkliga situationer.

• Spegel bild är de egenskaper och förmågor du TROR att omvärlden har om dig och kräver av dig

Generellt kan man säga att personer som mår bra psykiskt utmärks av två saker – de tre bilderna ligger nära varandra OCH de har en realism i sig.

En del människor bygger upp stress hos sig själva genom att ha alltför höga krav i idealbilden. Krav som man inte kan leva upp till.

Andra effekter man kan se om det är för stor skillnad i de tre olika bilderna är att det kan bli glapp i kommunikationen med andra. Man tror att man uppfattas på ett visst sätt, men man blir uppfattad på ett annat sätt.

Varför jag gör saker hänger ihop med den idealbild jag har av mig själv. Vi har vissa ideal som vi strävar mot som styr vårt handlande i stort. Det finns ett mönster. Har vi en bild av det ideal vi bär på, är det lättare att göra kloka val.

Syftet att arbeta med sin självkännedom är att försöka att få ihop de tre bilderna – sitt ideala jag – det man önskar, sitt verkliga jag – hur man faktiskt är och sitt spegel jag – som man tror att andra ser en. Lyckas man med detta så fungerar man bättre i mellanmänskliga relationer, man får en lättare vardag och man kan minska stressen.

Det finns med andra ord många goda skäl att lägga tid på att öka sin självkännedom. Ett effektivt sätt att öka sin självkännedom är att be om feedback.Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=806322&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.