Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Självbild och motivation så hänger det ihop!

Självbild och motivation så hänger det ihop!

I en alltmer konkurrensutsatt värld så har motivation och engagemang blivit en allt viktigare faktor. Jag har tidigare skrivit om vägen till högre engagemang i en verksamhet, nu tänkte jag dela med mig lite om vad det egentligen är som sker i hjärnan och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att höja motivationen hos den enskilda individen.

Det finns olika nivåer av motivation. Det finns driftmotivationer som man ser hos både djur och människor tex. att vi vill äta när vi är hungriga och vi vill dricka när vi är törstiga.

Sedan finns det andra motivationer som är unika för just människor.

En sak som motiverar människan är att reducera sin oro. Oro uppstår bland annat när vi har en förväntan om någonting och det inte överensstämmer med det vi ser, det som är verkligheten.

Det är ett mått som hjärnan estimerar, skillnaden mellan det vi förväntar oss och det vi ser.

En annan viktig motivator är belöning. Om utfallet är bättre än min förväntan då signalerar hjärnan med en belöningssignal. Det förklarar varför, trots att vi vill reducera vår oro, inte bara stannar hemma och gör samma saker dag efter dag, utan det finns faktiskt en belöning i att utsätta sig för lite olika osäkra situationer, just för att det kan bli bättre än man förväntar sig.

Det vi förväntar oss har med andra ord en stor betydelse för hur vi motiveras. Vår självbild har stor betydelse för vad vi förväntar oss och därför har den en stor betydelse för hur vi motiveras.

Genom hjärnforskning har man sett att när vi gör fel på en uppgift så spelar självbilden störst roll. Om man har en positiv självbild och man har en positiv förväntan av att det här kommer jag att klara av då behöver man inte motiveras av andra. Faktum är att man presterar mycket bättre om man får jobba själv i lugn och ro.

Men om man har en negativ förväntan så återspeglar det sig i en stor osäkerhet. Man ser att hjärnan aktiverar områden som ger smärta och förlust. Då har man sett att man motiveras och presterar bättre om man får externt stöd. Någon som säger nu gjorde du fel gör så här istället.

Vi har alla olika förväntningar om vi kommer prestera bra eller dåligt, det bygger på minnen som vi har, associationer till olika miljöer som vi har eller olika uppgifter som vi har gjort, det kan triggas igång av saker vi hör, saker vi läser, saker folk säger till oss.

Det innebär att det kan variera från en dag till en annan.

Det är viktigt att känna sig själv och förstå att nu behöver jag hjälp från någon annan. En viktig sak för att motivera sig själv är att ha tydliga mål och ställa upp delmål, det är målen i sig som är belöningen och det är viktigt att vi förstår vad belöningen är dvs. vad målet är.

Man kan tänka sig motivation som ett upp och nervänt U, där det i ena kanten är en uppgift som är alldeles för lätt, det är inte bra för motivationen, och i den andra kanten en uppgift som är alldeles för svår. Är uppgiften alldeles för svår så är chansen att vi får uppleva den här belöningseffekten väldigt liten och osäkerheten för stor, det kostar alldeles för mycket energi.

Det mest motiverande är om man hittar en uppgift som är lagom utmanande, kräver lagom mycket energi och har en viss osäkerhet i sig.

Det är också viktigt att gradvis öka den här svårigheten, så att man varierar utmaningen. Det är en av anledningarna till att dataspel är så populära, man drivs hela tiden att göra lite bättre men i ganska små steg.

Vad säger det här dig om vad som krävs av ett ledarskap som vill bidra till att höja motivationen hos enskilda medarbetare?Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=806653&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.