Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Reaktionsmotstånd – Vem tror du att du är som säger till mig vad jag ska och inte ska göra!

Reaktionsmotstånd – Vem tror du att du är som säger till mig vad jag ska och inte ska göra!

Reaktionsmotstånd är känslan som uppstår när vi upplever att folk ”puttar på oss”, som att säga ”nu ska du göra det här!”, eller ännu värre, ”Nu får du inte längre göra det här”.

Det här är ett motstånd som uppstår när något vi anser oss ha rätt till förändras. Blotta misstanken om att ägandeskapandet kan komma att förändras kan sätta igång kraftiga känslor.

Vi känner ett motstånd mot att förändras när vi upplever att folk hindrar våra valmöjligheter, eller något som vi tycker att vi har rätt till.

Reaktionsmotstånd kan förklaras i tre steg

– Att en frihet hotas
– En känsloaktivering, dvs vi blir oftast irriterad eller frustrerade
– Slutligen försöker vi återta vår frihet.

Ett annat vanligt beteende som uppstår vid reaktionsmotstånd är en irritation över den som uttryckte förändringen eller förbudet. ”Vem tror du att du är som säger till mig vad jag ska och inte ska göra!”

Den här typen av motstånd mot förändring är något som vi hela tiden måste hantera i vår vardag eftersom den kan leda till att relationerna mellan oss kan försämras, ofta bara lite, men det här lilla kan gnaga på förhållandet i ett längre perspektiv.

Ett beordrande från en kollega som ”Städa upp i fikarummet” skulle troligen omedelbart väcka reaktionsmotstånd;

”Vem är du som säger till mig?”. Jag uppfattar att min frihet inskränks och slår bakut, steg 1 min frihet att välja själv hotas, steg 2 jag blir irriterad, steg 3 jag struntar i din order.

Fundera på hur vi pratar med varandra, dels på arbetet men självklart även hemma.

Ett sätt att undvika onödig irritation är att mjuka upp meningen, bädda in möjligheten att säga nej dvs. valfrihet. Det görs enkelt genom att exempelvis säga ”Skulle du kunna städa upp i fikarummet, så tar jag omklädningsrummet?”.

Bara genom att använda orden "skulle du kunna" ger en valmöjlighet, om än teoretiskt. När vi mjukar upp våra kommandon, minskar vi risken för att väcka reaktionsmotstånd och samtidigt onödiga ansträngningar i våra relationer.

Reflektera över hur du själv brukar reagera när du upplever att någon " beordrar" dig att göra något.

 

 

 

 


 


 

 

 


 Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=807659&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.