Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Oengagemang kostar

Oengagemang kostar

De flesta förstår, intellektuellt, att engagerade medarbetare bidrar till positiva resultat för organisationen och inte minst till lönsamheten. Men hur många reflekterar egentligen över det motsatta, nämligen vad oengagerade medarbetare kostar verksamheten…?!

En känslomässigt oengagerad medarbetare tar inte ansvar och deltar inte aktivt med sin kompetens för att bidra till att lösa problem och driva utvecklingen framåt. De är inte aktiva i sin samverkan och i sitt samarbete med andra. De tänker på annat och prioriterar annat – de är fysiskt på jobbet de timmar de ska men mentalt är de någon annanstans.

Vad innebär det här beteendet egentligen i praktiken? Hur påverkar det er verksamhet och era kunder? Kanske värt att fundera över någon minut eller två…

Bain&Company har tillsammans med Netsurvey gjort en djupdykning i ett mycket stort antal medarbetarundersökningar för att se om de kunnat se några trender gällande engagemanget i organisationer.
Dessa tre tydliga trender har de kommit fram till:

  • Engagemanget minskar ju längre man har varit anställd på företaget. De som har mest erfarenhet har alltså lägst engagemang.
  • Engagemanget minskar ju längre ner man kommer i hierarkin. Cheferna i toppskiktet har alltså en tendens att underskatta missnöjet bland medarbetarna längst ute på linan.
  • Engagemanget är som lägst bland de medarbetare som arbetar med försäljning och service, alltså de som arbetar närmast företagets kunder.

Dale Carnegies undersökning om engagemang visar att hos personer som har utbildning utöver universitet/högskola så är oengagemanget större än hos dem som endast har universitetsexamen.

Ovetenskaplig slutsats - De medarbetare som många företag ser som sina främsta experter och de som jobbar direkt mot kunderna är alltså de som i många fall tar minst ansvar och bidrar minst med sin kompetens…. Om det är så vad får det då för konsekvenser?

Gallup undersökning gällande engagemang i företag och organisationer visar för Sverige följande skrämmande siffror?
Känslomässigt engagerade 16 %
Känslomässigt oengagerade 73 %
Aktivt oengagerade (motarbetare) 11 %


Hur ser det ut i DIN organisation?

––SUSANNA STELLNERTKommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=686382&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.