Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Ledarskap och engagemang

Ledarskap och engagemang

Nästan all forskning och en mängd undersökningar visar att chefen är en av de allra viktigaste faktorerna i jakten på att skapa förutsättningar för det värdefulla engagemanget hos medarbetare. 

Eftersom vi vet att motiverade och engagerade medarbetare är förenat med både förbättrad arbetsprestation, minskad sjukfrånvaro och ökat ekonomiskt resultat så är det minst sagt dumt att inte satsa på relationen mellan chef och medarbetare.

Vad är det då som chef och ledare du kan göra för att väcka den inre motivationen hos dina medarbetare?

Uttrycket ”många bäckar små gör en stor å” har visat sig ha större betydelse än man kan ana när vi kommer till engagemang. Det är varken hokus pokus eller raketforskning, det handlar i stor utsträckning om att orka. Orka vara tillgänglig, orka bry sig, orka ta det där mötet, orka ta den där konflikten eller fråga hur medarbetaren mår OCH orka lyssna på svaret.

I grund och botten vill människor bli sedda. Därför är social bekräftelse det kanske viktigaste verktyget för en chef som vill öka medarbetarnas motivation.Det kan handla om riktigt små saker i vardageAtt säga hej kan låta löjligt men denna lilla handling har stor betydelse när det kommer till att bli sedd och bekräftad. Att ett leende betyder mycket vet de flesta av oss, så le lite extra när du möter dina medarbetare både på arbetsplatsen och i privata sammanhang. Ett leende är en stark och positiv bekräftelse av att du sett medarbetaren.

Försök att se styrkor hos alla dina medarbetare. Även ”gnäll-Eva” och ”tråk-Åke” bidrar till att utveckla både verksamheten och dig personligen. Kan du välja att bortse från dina förutfattade meningar och se det personen bidrar med, deras styrkor, kommer du även att bemöta medarbetaren på ett annat sätt. Berätta för medarbetarna vad du uppskattar dem för.

Men det gäller att inte bara ge beröm enbart för berömmets skull. Bekräftelsen måste vara relevant för den enskilda medarbetaren. Som ledare måste du därför lära känna dina medarbetare för att förstå vad de har för behov av att höra för att de ska känna sig bekräftade.

Som ledare måste man inse att alla drivs av olika saker och för att göra dem engagerade på riktigt måste deras individuella behov vara utgångspunkten. För på samma sätt som alla människor är olika skiljer sig också våra drivkrafter för engagemang sig åt.

Någon vill engagera sig för att få känna att de tar ansvar, någon för att den tycker om att hjälpa andra medan en tredje kommer att känna sig mer engagerad bara av det faktum att de får möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Lyssna på medarbetarna, hur ser de på verksamheten och vilka utmaningar har de framför sig. Var nyfiken och lär dig något nytt om dina medarbetare.

Det är viktigt att fånga upp betydelsefulla små händelser i medarbetarnas liv, även sådant som har med fritiden eller privata sfären att göra.

En ledare som vill skapa engagemang och energi bland medarbetarna ska synliggöra och fira deras dagliga framgångar i arbetet.

När vi tänker på framgång är det inte ovanligt att vi tänker i perspektiv av att ha uppnått långsiktiga mål eller gjort något större genombrott. Dessa framgångar är underbara och vi blir fyllda av energi men framgång kan även vara att lyckas i det lilla.

Det kan vara en programmerare som efter en veckas hårt arbete äntligen lyckas knäcka buggen som ställt till så stort problem, säljaren som lyckats boka in ett möte med en viss drömkund eller kanske någon som lyckats hålla det där föredraget som den varit så nervös för.

Framgång föder framgång så sprid positiv feedback vidare. Vidarebefordra beröm från kunder, leverantörer och kollegor till medarbetarna. Bekräfta din personal och berätta för din egen chef om hur bra dina medarbetare är när de är närvarande.

Att ha en tydlig bild av mål och förväntningar har också en stark påverkan på engagemanget. Ofta får medarbetarna veta vad de behöver göra, men inte varför det är viktigt och hur deras insats bidrar till den stora bilden.

Detta är alltid av stor betydelse men det är av extra stor betydelse när verksamheten ändrar prioriteringar och det tidigare arbetet en medarbetare lagt ner plötsligt kan kännas ”värdelöst”.Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=809475&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.