Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Ledare-kommunicera rätt till våra olika hjärnor

Ledare-kommunicera rätt till våra olika hjärnor

Att vara ledare är i stor utsträckning att kommunicera, väldigt mycket av det du som ledare gör handlar om att kommunicera med dina medarbetare.

Det har visat sig att ett dåligt budskap som kommuniceras på ett bra sätt, både kommunikativt och med ett bra och empatiskt bemötande landar bättre hos medarbetarna än när man kommunicerar ett bra budskap på ett mindre bra sätt, alltså bara rakt på utan någon tanke på de man kommunicerar med.

Vikten av att kommunicera på ”rätt” sätt är alltså väldigt viktigt!

Som jag skrivit tidigare så har vi tre olika hjärnor – människohjärnan, aphjärnan och reptilhjärnan. Vi måste kommunicera till dessa på olika sätt för att nå fram med våra budskap.

Att som ledare använda de här kunskaperna om att vi har tre olika hjärnor, det handlar väldigt mycket om att skapa delaktighet, att få med sig medarbetarna i både tankearbete och i genomförande. När vi lyckas med det då uppnår man väldigt mycket av vad det är de tre hjärnorna kräver.

Att förmedla ett budskap som har med förändringar att göra, kan vara lite knepigt.

Då behöver man se till att man både får med sig reptilen, apan och människan i förändringen. I de fall som man misslyckas beror det oftast på att man kommunicerar för mycket utifrån människan, man blir för logisk.

Ett tips för att lugna apan är att komma ihåg tre fingersregeln, den innebär att med tre meningar bekräfta och visa att jag lyssnar på dig och jag tar dig på allvar, då känner man sig förstådd och får sina behov tillgodosedda.

När apan får sina behov tillgodosedda då lugnar den sig och sätter på sig människohjärnan och då är man mottaglig för de logiska argumenten.

Ett exempel på hur man kan kommunicera en förändring är att börja med att vara tydlig i ramen och vad det faktamässigt är som kommer att ske, då tillfredsställer man reptilen. För att tillfredsställa apan följer du sen upp med exempelvis följande tre meningar:
– Jag förstår att det här blir mycket nytt för er att ta in.
– Det kan innebära merarbete vilket jag förstår blir jobbigt för er under en viss tid.
– Jag förstår också att det kan ändra vissa planer.

Jag vill än en gång poängtera att det är viktigt att komma ihåg att stress och påfrestningar mer handlar om hur en person upplever situationen än om själva situationen i sig. Olika personer kan känna stress i helt olika typer av situationer.

På en arbetsplats uppstår det ibland starka känslor både internt och externt i mötet med kunder, patienter och brukare och när människor blir upprörda eller rädda, kan de bli väldigt stressade och gå till attack.

När vi förstår varför en person kommunicerar på ett visst sätt i olika situationer och hur vi kan möta det, gör det oss säkrare. Då blir det mänskliga samspelet smidigare samtidigt som stressen minskar.

Genom att ha mer kunskap om hur hjärnan fungerar och anpassa sitt ledarskap efter det så kan man bli en bättre ledare, det kallas neuroledarskap.

Några saker du som chef bör känna till om hjärnan är att speciella celler i hjärnan, spegelneuroner, har till uppgift att göra en spegelbild av andras känslor och beteende i vår egen hjärna. Det innebär att vårt beteende skapar en impuls i den andres hjärna att göra likadant. Ditt eget beteende och dina känslor smittar med andra ord hela arbetsplatsen.

Den som blev utesluten ur sin flock när vi människor en gång levde på den afrikanska savannen gick en säker död till mötes. Därför är vi programmerade att tillhöra en flock och att hålla oss väl med de människor som ingår.

Som chef är du flockledare och medarbetarna behöver ett kvitto på att de tillhör flocken. Var därför generös med bekräftelse och feedback. Flera undersökningar visar att resultaten ökar betydligt där frikostig positiv feedback ges.

Vi är programmerade att leta fel och vara negativa eftersom det har räddat livet på oss i tio tusentals år. Därför behöver vi jobba aktivt med att se det som är bra.

Jobba systematiskt och långsiktigt med arbetsglädje och uppmärksamma aktivt positiva saker.Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=810033&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.