Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Hur man bygger ett team

Hur man bygger ett team

Har du någonsin ändrat ditt beteende, kanske låtit bli att ställa en fråga eller, undvikit att erkänna ett misstag för att undvika risken att framstå som okunnig, frågvis, påträngande eller negativ?  

Det har hänt mig fler än en gång och det händer oss alla, och det är faktiskt rent mänskligt att vilja framstå som smart, kunnig och positiv.

Problemet med detta är att det kan medföra tysta arbetsplatser och tysta team. Amy Edmondson, framstående forskare inom teamutveckling och psykologisk trygghet, visar i sin forskning att fenomenet “workplace silence” är ett stort problem för företag och organisationer. När vi inte tar risken och gör vår röst hörd, så berövar vi oss själva, våra kollegor och organisationen möjligheten att lära, vilket påverkar kreativiteten och innovationsförmågan. Vi är så upptagna med att hantera hur andra uppfattar oss att vi missar både att själva lära oss nytt och att bidra till andras lärande.

Brist på psykologisk trygghet leder till både mindre lärande och innovation.

Psykologisk trygghet handlar om i vilken utsträckning teamets medlemmar upplever att de vågar vara sig själva och blotta sig inför övriga medlemmar. Det är känslan av att det går att säga vad man tycker, vara kreativ och sticka ut hakan utan att riskera att straffas i form av att bli dömd, uthängd, förlöjligad eller kritiserad av någon eller några i teamet. Även om man gör misstag så är man med i gänget, ingen skrattar åt ens idéer och alla vill framåt tillsammans. Man vet att de andra teammedlemmarna förstår att jag har en god vilja och det är okej att göra fel.

Det här gör att alla i teamet öppet vågar säga vad de tycker och det här är beteenden som gör att medarbetare vågar komma med nya idéer och vågar testa dem.

Det gör också att det blir lättare att klara dagens höga krav och snabba förändringstakt.

Tillit är en av de viktigaste egenskaperna hos framgångsrika team, det är centralt för att ett team ska prestera bra. Tillit handlar om i vilken utsträckning individerna i ett team förlitar sig på att de övriga teammedlemmarna gör det som de förväntas att göra, har tillräcklig kompetens för sina respektive ansvarsområden och agerar ansvarsfullt för teamets bästa.

Så när du ska bygga teamet se till att börja med att låta gruppens medlemmar lära känna varandra så att ni får en bild av varandras erfarenheter, kompetens och personliga egenskaper. Detta måste få ta tid för det lägger grunden till den så väldigt viktiga psykologiska tryggheten och tilliten i gruppen.

För att dra nytta av den kraft som finns i teamarbete måste man identifiera och tydliggöra det gemensamma uppdraget och sätta mål. Vilka arbetsuppgifter finns inom ramen för gruppens arbete och vilka arbetsuppgifter vinner på samarbete? Uppgifter som främst handlar om att rapportera eller beta av, kanske inte ska utföras som ett teamarbete.

Man behöver också klargöra rollerna i gruppen.
Vilka är med i gruppen, på vilket sätt ska var och en bidra, hur samarbetar vi för att nå det gemensamma målet och hur drar vi nytta av varandras kompetens?

En punkt som de allra flesta team ser behov av att utveckla är reflektion.

Här finns ett inbyggt dilemma. Vi tycker ofta att vi är mer produktiva om vi bockar av uppgifter. Därför väljer vi ofta att göra det som pockar på vår uppmärksamhet just nu. Men ibland behöver man låta det brinna ett tag och ta sig tid för reflektion för att bli mer effektiv på sikt.

Det finns tre enkla saker man kan göra för att skapa utrymme för reflektion i teamet.

Det första är att komma överens om strukturen - Hur ofta, när och på vilket sätt ska ni reflektera över era arbetssätt? Vem håller i samtalen och vem ser till att dokumentera det som sägs?

Det andra är att prata om spelreglerna - Hur ger ni varandra feedback? Hur ser ni till att utvärdera ert arbete som grupp och inte som individer? Hur ser ni till att alla får komma till tals? Hur ska reflektionstid prioriteras?

Det tredje är att avsätta tid - Boka in reflektionstid regelbundet och var noga med att tiden används för detta.

Påminn varandra om varför detta är viktigt.
Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=811147&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.