Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Grupper och team

Grupper och team

Vad är egentligen skillnaderna mellan en grupp och ett team och vilka förutsättningar är det som krävs för att få ett team att fungera så bra som möjligt?

Mycket av det arbete som utförs i arbetslivet idag utförs av team och grupper. Bland annat det starka trycket på effektivitet, lönsamhet och kunskaps- och teknikutvecklingen gör att dagens företag måste hitta nya former att organisera sig på för att få ut så mycket som möjligt av de resurser de har.Tanken är att medarbetarnas samlade kompetens ska bidra till synergi och effektivitet.

Forskning om team visar att teamarbete kan vara en mycket effektiv och stimulerande arbetsform, när förutsättningarna är de rätta. Men den visar också att teamarbete kan vara det mest stressande och frustrerande sättet att arbeta på när förutsättningarna inte är det.

Den senaste forskningen visar att mer än 50 % av alla arbetsgrupper är direkt ineffektiva. Synergieffekten uppnås inte alls och företaget lyckas inte maximera nyttan av all den kompetens som finns i gruppen.

Forskning av Susan Wheelan, visar att ineffektiva grupper spenderar mindre än 38 % av sitt fokus på uppgiften till skillnad från en högpresterande grupp som spenderar mer än 75 % av sitt fokus på uppgiften.

De organisationer som arbetar medvetet med utveckling av sina team har lägre personalomsättning, färre sjukskrivningar, nöjdare kunder och upplevs mer eftertraktade som arbetsgivare på arbetsmarknaden och har därför lättare att rekrytera.

Det här gör naturligtvis kunskap om teamarbete väldigt viktigt.

Vi ska börja med att titta på definitionen av en grupp och ett team. Det kan låta ointressant att prata om definitioner, det är ju bara ord, men i det här fallet är det faktiskt viktigt att titta på definitionen då innebörden är olika.

Problemet med en felaktig definition är att man går in med förväntningar om ett arbetssätt som krockar med verkligheten. Därför är det bättre att inte kalla grupper för team om uppdraget inte handlar om att samarbeta.

En grupp som beskriver sig som ett team, men där man inte har ett gemensamt ansvar för målet och där gruppen arbetar och utvärderas individuellt kan få problem i längden. De blir ofta både mindre produktiva och producerar med lägre kvalitet. Dessutom upplever de ofta att jobbet är mindre tillfredsställande.

Tre saker en grupp kännetecknas av:

  • Inget gemensamt mål.
  • Inget krav på samarbete.
  • Inget krav på effektivitet.

Tre saker som kännetecknar ett team är:

  • Klart, tydligt och gemensamt mål. Teamet har ett gemensamt ansvar för att fullgöra ett uppdrag med ett specifikt mål.
  • Önskan om samarbete. Uppdraget kräver eller vinner på att gruppmedlemmarna samarbetar. Det finns med andra ord en hög grad av ömsesidigt beroende i teamet.
  • Önskan om effektivitet. Teamets insatser utvärderas kollektivt som grupp mot det gemensamma målet.

Ett team riktar samarbetet mot det gemensamma målet, precis som de riktar effektiviteten mot det gemensamma målet.

Om en grupp har ett fantastiskt samarbete, som inte är riktat mot ett gemensamt mål så får man något som liknar en ”kaffeklubb”. Fokuserar en grupp enbart på hög effektivitet, så leder det lätt till suboptimering.

De flesta av oss har nog upplevt team där samarbetet flyter smidigt, alla bidrar med sin kompetens och hjälps åt för att lösa ett gemensamt uppdrag.

Men kanske även motsatsen – grupper där det mest av allt bara gnisslar.

Vi har alla säkert också varit i situationer då vi känner att vi verkligen kommer till vår rätt, vi kan bidra maximalt och känner oss helt nöjda med oss själva, rentav fantastiska! De flesta har även känt motsatsen, att vi inte fick fram det vi ville säga, kände oss låsta och inte alls så innovativa som vi egentligen vill och kan vara.

Hur väl en grupp lyckas med sitt uppdrag och kan ta tillvara på samtliga deltagares kompetens beror inte på tur. Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i psykologi och har fördjupat sig i det stora antalet vetenskapliga studier om team som forskare runt om i världen har producerat de senaste decennierna. Hans djupdykning visar att det finns tre viktiga förutsättningar för ett bra teamarbete; Ett - att gruppen har samsyn kring syfte, uppdrag och mål Två - att de känner varandra, litar på varandra och vet vilka roller de har, Tre - att det finns tid för reflektion – något som de allra flesta slarvar med. När det är mycket att göra och tiden knapp så prioriteras ofta reflektionstiden bort.

Med dessa förutsättningar i åtanke ska vi i nästa inlägg titta på hur man bör bygga teamet från grunden.


 Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=810947&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.