Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Förändringsmotstånd – Vi gillar där vi står, vi gillar vilka vi är och ingen ska ändra på det!

Förändringsmotstånd – Vi gillar där vi står, vi gillar vilka vi är och ingen ska ändra på det!

Trots att vi som personer kan känna oss äventyrliga eller benägna att prova nya saker så är vi till stor del vanedjur, vi tar samma väg till jobbet, vi har samma morgonrutiner, vi sitter gärna på samma ställe i ett rum. Vare sig vi vill eller inte så är vi i grunden förändringsobenägna – vi känner motstånd till förändringar av olika slag.

Motstånd kan vi beskriva som varningsklockor som ska skydda oss från potentiella problem eller faror. De manar oss till eftertanke men kan även få oss att reagera om vi känner att någon försöker förändra oss.

Motstånd kan många gånger vara bra, det hindrar oss från att kasta oss in i situationer som skulle kunna vara dåliga för oss. Men ibland så är motståndet obefogat, onödigt och till och med dumt, i synnerhet när det påverkar våra relationer och hindrar hos i vår utveckling.

Vi skiljer på främst tre olika typer av förändringsmotstånd; reaktionsmotstånd, trygghetsmotstånd och tveksamhetsmotstånd.

Hur konstigt det än kan låta så kan alla dessa typer av förändringsmotstånd göra att vi inte tar steget mot förändringar, trots att vi vet att förändringen är positiv för oss. Vi vill gärna tro att vi är logiska och rationella men vi styrs till mycket stor del av känslor.

Genom att lära oss känna igen olika typer av motstånd, både hos oss själva och andra, kan vi i större utsträckning undvika de negativa konsekvenserna av dessa.Då kan jag tänka på hur jag formulerar mig för att inte väcka motstånd och jag kan analysera mina egna känslor och reaktioner för att inte sätta käppar i hjulet för min egen utveckling eller lägga hinder i vägen för goda relationer.Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=807313&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.