Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan är en användbar modell för att bättre förstå mottagarens reaktioner och den kan hjälpa dig att gå vidare genom att både ta emot och ge feedback på ett bättre sätt.  

Vad modellen visar är hur öppen och mottaglig mottagaren är för feedback.

Feedbacktrappan består av fem trappsteg:

1. Förkasta
2. Försvara
3. Förklara
4. Förstå
5. Förändra

På varje steg reagerar mottagaren på olika sätt. På de tre första trappstegen är mottagarens attityd att slå ifrån sig feedbacken, även om den är konstruktiv. Först när den som tar emot feedbacken befinner sig på de två sista trappstegen: Förstå och Förändra, tar denne till sig av det som sägs.


Men det handlar inte bara om att kunna ta emot feedback på ett bra sätt, man ska även kunna ge det. Som vi skrev i vårt första brev om feedback så finns det vissa krav förknippade med feedback.

Förutom att den som ger feedback ska beskriva sina reaktioner på den andras agerande och inte på den som person, dvs. skilja på sak och person, så finns det ett antal feedbackregler vi kort ska gå igenom.

 

 1. Tänk igenom syftet och vad du vill åstadkomma
  Kommer det du vill säga kunna hjälpa personen att lyckas ännu bättre i sitt arbete eller i relationer med andra människor. Förbered dig ordentligt, det är A och O när det gäller feedback!
 2. Välj rätt tidpunkt
  Feedback som kommer alldeles efter en prestation eller något du är missnöjd med ger större effekt än om längre tid förflutit. Ge aldrig feedback när du själv eller den du ska ge feedback är upprörd, arg eller stressad.
 3. Ge feedback direkt till person eller grupp
  Rikta feedback direkt till en person eller medarbetargrupp, gå inte omväger via till exempel chefen. Glöm inte andemeningen i uttrycket ge kritik i enrum och beröm i plenum.
 4. Var subjektiv - säg JAG
  Den som ger feedback den ska säga JAG, inte vi eller man. Det är DIN uppfattning av situationen och din tolkning och den kan skilja sig radikalt från hur andra har uppfattat situationen. Du talar för DIG, låt andra tala för sig.
 5. Rosa – risa – rosa
  Du kan med fördel ge kritik ihop med beröm. Vi ska vara rädda om människors egon och inte väcka starka försvarsmekanismer om vi kan undvika det. Visa att du tror på personens förmåga att utvecklas, att din kritik är framåtriktad och att du ser och vill bygga vidare på det positiva personen tillför. Det är viktigt att du förmedlar känslan av att du tror på honom eller henne.
 6. Använd inte orden men, alltid och aldrig
  Byt ut men till och eller dessutom då det är risk att det enda man hör annars är det negativa som sägs efter ordet men. Undvik orden alltid och aldrig använd istället ibland, ofta eller det händer. Det kan upplevas som väldigt kategoriskt och är troligen inte sant att någon alltid eller aldrig gör en sak.
 7. Beskriv och observera beteenden
  Beskriv beteenden så objektivt du kan. Om du tex. tycker att någon är nonchalant, beskriv vad du menar med nonchalant. Tex. respekterar inte tider och instruktioner, har svårt att lyssna intresserat när en kollega kommer med en idé. Feedback ska riktas mot beteenden som personen kan göra något åt.
 8. Ge exempel på situationer där du observerat dessa beteenden
  Använd faktiska situationer som du själv sett. Lista konkreta exempel tex. i tisdags på vårt möte kom du sent, du ignorerade …… Ge specifik feedback hellre än generell. Generella påståenden ger inte underlag för förändring.
 9. Beskriv hur dessa beteenden påverkar andra och vilka konsekvenser det får.
 10. Fråga den du ger feedback hur han eller hon ser på det hela
  Hur har han eller hon uppfattat vad du sagt och lyssna framför allt på de svar du får. Håller personen med? Har personen något förslag på vad man skulle kunna göra annorlunda? Har han eller hon missförstått något kan du klara ut det direkt.

Förutom att tänka på dessa ”regler” så kan du agera på ett sätt som gör att andra kommer ha lättare att ta emot feedback från dig.

 

 1. Visa att du är öppen för feedback och kan ta emot kritik.
 2. Ta till vana att fråga efter andras åsikter.
 3. Ge beröm och visa uppskattning när någon gjort något bra.
 4. Var hjälpsam och var en god lyssnare

Vi lyssnar nämligen hellre på dem som själva kan ta kritik, som är öppna för feedback, som visar uppskattning och har visat att de kan prata om någon annan än sig själv. Så se till att vara en av dem!

Tittar vi tillbaks på de Kunskaps & Inspirationsbrev vi haft som handlat om feedback kan vi sammanfattningsvis säga att det är viktigt att tänka på att syftet med feedback är att hjälpa andra att fungera bättre. Det är vanligt att reagera på feedback som upplevs som kritik genom en eller flera försvarsmekanismer.

Hur den som tar emot feedbacken reagerar beror ofta på vilket steg denne befinner sig på i feedbacktrappan.

När vi ger feedback ska vi komma ihåg feedbackreglerna så att personen ska kunna ta till sig av det vi säger på rätt sätt.Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=810766&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.