Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Feedback

Feedback

Feedback är ett av de kraftfullaste verktygen som finns för utveckling om den ges och tas emot på rätt sätt. 

Vi ska titta lite på grunderna i att kunna ge och ta emot feedback.

Goda sociala relationer är ett av kraven för att arbetet på en arbetsplats ska bli effektivt. Därför är det viktigt att varje medarbetare funderar över vad just den kan göra för att skapa goda relationer. Man kan tänka efter hur man själv fungerar tillsammans med de andra i teamet och ställa frågor som:

  • Hur tycker de andra i mitt team att jag fungerar i gruppen?
  • Är stämningen sådan att jag kan tala om för de andra hur jag tycker att de fungerar?
  • Kan jag tala om hur jag känner mig?

Om man i sitt team kan ställa sådana frågor, då har man skapat goda förutsättningar för förändringar och utveckling i samarbetet och därmed också förutsättningar att nå arbetsrelaterade mål både snabbare och effektivare.

Det är viktigt att tänka på att syftet med feedback är att hjälpa andra att fungera bättre på arbetsplatsen och i sitt arbete.

Syftet ska vara att förbättra och förändra.

Om INTE det är syftet så kan kritik vara rena trakasserier eller mobbning och det är något helt annat.

Det finns regler i hur man ger feedback och de måste du följa, annars kan du skada en annan person.

En person ges genom feedback möjlighet båda att utveckla och fortsätta med redan positiva beteenden och att ändra mindre lämpliga beteenden om han eller hon på ett riktigt sätt uppmärksammas på dem.

Feedback skiljer sig från kritik eller positiv kritik på så sätt att det man säger inte på förhand kan kategoriseras som varken positivt eller negativt.

Feedback beskriver bara en handling och dess effekt, utan att på förhand döma.

Ett vanligt sätt att agera på feedback som upplevs som kritik är genom en eller flera olika typer av försvarsmekanismer. Försvarsmekanismer kan på kort sikt fungera som skydd mot olustkänslor, men på lång sikt är de ofta energikrävande och gör oss nedstämda och kraftlösa.

För att bli både bättre på att ge och ta emot feedback behöver vi känna till lite om vad försvarsmekanismer är och vad som kan utlösa dem.

Med försvarsmekanismer förändrar man enkelt uttryckt verkligheten med rationella argument, så kallade förnuftsförklaringar, så att olusten försvinner.

Alla har försvarsmekanismer – de är mänskliga.

De är ofta omedvetna-jag märker inte att jag försvarar mig, jag anser att jag har rätt.

Försvarsmekanismerna räddar oss på kort sikt, olusten försvinner i och med att jag förklarar för mig själv att jag inte gjort fel, eller att du är dum och inte förstår när du säger som du gör till mig.

Men på lång sikt så hindrar de oss.Eftersom jag inte tycker att jag gjort något fel så behöver jag inte lyssna och ta till mig av feedbacken och då finns det risk att jag stannar i utveckling.

I vårt nästa kunskaps och inspirationsbrev ska vi titta lite närmare på några av de vanligaste försvarsmekanismerna.Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=810272&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.