Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Engagerad lönsamhet kräver mod!

Engagerad lönsamhet kräver mod!

Det är mycket glädjande att VD barometern 2015 visar att VD rankar engagemang som det näst viktigaste utvecklingsområdet för att skapa ökad tillväxt för sitt företag. Det har i undersökning efter undersökning visats att engagemanget i organisationen påverkar viktiga nyckeltal. Med ett högt engagemang ökar bland annat lönsamhet, produktivitet och kundlojalitet samtidigt som personalomsättning, frånvaro och reklamationer minskar.

Äntligen har budskapet nått till VD nivå! Frågan är bara hur djupt in det nått? Trots att VD tycker att det är den näst viktigaste frågan för tillväxt så är det få som arbetar aktivt med att höja engagemanget i organisationen. Är det bara politiskt korrekt att säga att engagemang är viktigt eller….?

Ska man arbeta med att höja engagemanget i en hel organisation så räcker det inte att bara arbeta med till exempel ledarna. Det är viktigt att arbeta med samtliga medarbetare. Jag kan förstå att den tanken kan kännas lite skrämmande. Rädslor för att det ska ta för mycket tid, för mycket fokus och kosta för mycket pengar går förmodligen genom många huvuden då denna typ av beslut ska fattas.

Min övertygelse är att den som på riktigt har kommit till insikt om engagemangets betydelse i en organisation blir inte skrämd av att alla påverkas, tvärtom man ser massor av möjligheter i detta! Det kan passa när företagen växer såväl som när företagen gör neddragningar. Mer självklara situationer är förstås då man har hög personalomsättning, dåliga resultat i medarbetarundersökningar eller kundutvärderingar.

Jag är optimist och det gläder mig att se resultatet från VD barometern. Jag är övertygad om att det inte bara är läpparnas bekännelse. Jag tror att VD verkligen börjar få insikt om engagemangets betydelse, men problemet kan vara att man inte riktigt vet hur man ska göra och att det inte känns som det är akut (förrän möjligen vid dåliga resultat i medarbetarundersökning eller siffror som visar hög personalomsättning) De metoder som använts fram till nu har ofta varit dyra och har tagit mycket tid från den dagliga verksamheten. Så är det inte längre, i takt med att teknik, forskning och mycket annat i vår omvärld förändras så har även detta förändrats.

Att våga satsa på något nytt inom ett område man själv kanske inte kan så mycket om kräver mod!

Det ska bli spännande att se vilka VD: ar och organisationer som kommer ha modet att gå i fronten för att systematiskt och strukturerat satsa på att höja engagemanget hos både ledare och medarbetare för att uppnå vad vi kallar för Engagerad lönsamhet!

––SUSANNA STELLNERTKommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=684755&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.