Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Självbild och motivation så hänger det ihop!
Självbild och motivation så hänger det ihop!

I en alltmer konkurrensutsatt värld så har motivation och engagemang blivit en allt viktigare faktor. Jag har tidigare skrivit om vägen till högre engagemang i en verksamhet, nu tänkte jag dela med mig lite om vad det egentligen är som sker i hjärnan och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att höja motivationen hos den enskilda individen.  + LÄS MER

Vägen till engagerad lönsamhet
Vägen till engagerad lönsamhet

Engagemang i arbetet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik och lönsam organisation. Men hur gör man då för att öka engagemanget bland medarbetarna? Ledarskapet spelar en avgörande roll, liksom kommunikationen och utvecklingsmöjligheterna inom företaget. Individen har också ett eget ansvar för sitt engagemang, liksom för motivation och arbetsglädje – men det kräver att rätt förutsättningar ges för att ta det ansvaret.  + LÄS MER

Metod för att nå visionen med hjälp av kulturen!
Metod för att nå visionen med hjälp av kulturen!

Många verksamheter skriver ner ett antal fina ord och säger att de är värderingsstyrda. Det är ett av de största felen man kan göra! Precis som vid andra arbeten i verksamheten så krävs en metod och systematik för att arbeta med värderingar. + LÄS MER

Jag ser inget, jag hör inget, jag säger inget! #Metoo Om ledningens ansvar för kulturen
Jag ser inget, jag hör inget, jag säger inget! #Metoo Om ledningens ansvar för kulturen

När du i vardagen ska fatta snabba beslut så gör du det ofta utifrån dina värderingar. Våra värderingar och attityder påverkar i stor utsträckning vårt beteende, men våra egna värderingar och vår egen ”verklighetsuppfattning” kan skilja sig radikalt från andras. + LÄS MER

Det är inte ett självändamål att arbeta med kulturen i en verksamhet!
Det är inte ett självändamål att arbeta med kulturen i en verksamhet!

Det är helt enkelt en möjliggörare och ett effektivt verktyg för att uppnå vald strategi och de mål som är satta.

En mängd studier visar att det är lönsamt att styra med hjälp av värderingar.  + LÄS MER

Testa dina värderingar!
Testa dina värderingar!

Eftersom vi inte alltid medvetet testar våra värderingar kommer de ibland att stå i motsatsförhållande till varandra. Det medför att vi kan komma i samvetskonflikt med både oss själva och omgivningen.  + LÄS MER

Så här kan vi konkret använda #MeToo för att göra något bra på våra arbetsplatser!
Så här kan vi konkret använda #MeToo för att göra något bra på våra arbetsplatser!

Det är mer än tydligt att vi har ett stort problem vad gäller värderingar och attityder på våra arbetsplatser. Det är fantastiskt bra att detta har kommit upp på bordet så vi faktiskt kan göra någonting åt det! + LÄS MER

Vem vill vara en del av ett nytt Facit
Vem vill vara en del av ett nytt Facit

Det finns en sida av trygghetsmotstånd som ofta kan få allvarliga konsekvenser för oss eller vår verksamhet. Det handlar om vår tendens att hålla fast vid beslut trots att mycket pekar på att beslutet var fel. + LÄS MER

Därför byter du inte jobb även om du vill!
Därför byter du inte jobb även om du vill!

En sida av vårt förändringsmotstånd är det vår inbyggda önskan att ”stå kvar”. Om det finns en valmöjlighet mellan att ändras och stå kvar så är vi mera benägna att stå kvar. Det kallas för trygghetsmotstånd. + LÄS MER

Vem tror du att du är som säger till mig vad jag ska och inte ska göra!
Vem tror du att du är som säger till mig vad jag ska och inte ska göra!

Reaktionsmotstånd är känslan som uppstår när vi upplever att folk ”puttar på oss”, som att säga ”nu ska du göra det här!”, eller ännu värre, ”Nu får du inte längre göra det här”.  + LÄS MER

Vi gillar där vi står, vi gillar vilka vi är och ingen ska ändra på det!
Vi gillar där vi står, vi gillar vilka vi är och ingen ska ändra på det!

Trots att vi som personer kan känna oss äventyrliga eller benägna att prova nya saker så är vi till stor del vanedjur, vi tar samma väg till jobbet, vi har samma morgonrutiner, vi sitter gärna på samma ställe i ett rum. Vare sig vi vill eller inte så är vi i grunden förändringsobenägna – vi känner motstånd till förändringar av olika slag. + LÄS MER

Vem bär ansvaret för engagemang?
Vem bär ansvaret för engagemang?

Alla bär ett eget ansvar för att vara engagerade, men oftast är det chefen eller ledningen som får kritik när det inte är så. Ledarskapet och bolaget ansvarar för att skapa förutsättningar för engagemang men det är något annat än att vara ansvarig för varje individs eget engagemang. Motivation kommer inifrån, det får vi aldrig glömma! + LÄS MER

Oengagemang kostar
Oengagemang kostar

De flesta förstår, intellektuellt, att engagerade medarbetare bidrar till positiva resultat för organisationen och inte minst till lönsamheten. Men hur många reflekterar egentligen över det motsatta, nämligen vad oengagerade medarbetare kostar verksamheten…?! + LÄS MER

Engagerad lönsamhet kräver mod!
Engagerad lönsamhet kräver mod!

Det är mycket glädjande att VD barometern 2015 visar att VD rankar engagemang som det näst viktigaste utvecklingsområdet för att skapa ökad tillväxt för sitt företag. Det har i undersökning efter undersökning visats att engagemanget i organisationen påverkar viktiga nyckeltal. Med ett högt engagemang ökar bland annat lönsamhet, produktivitet och kundlojalitet samtidigt som personalomsättning, frånvaro och reklamationer minskar.  + LÄS MER