Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Högpresterande team
Högpresterande team

Team som når sina mål snabbt, som levererar med hög kvalitet, där arbetet fungerar smidigt och gruppen som helhet levererar tjänster eller produkter som konsekvent eller över tid överträffar intressenternas förväntningar kallas för högpresterande team.De är både extremt effektiva och livskraftiga.  Läs mer

Hur man bygger ett team
Hur man bygger ett team

Har du någonsin ändrat ditt beteende, kanske låtit bli att ställa en fråga eller, undvikit att erkänna ett misstag för att undvika risken att framstå som okunnig, frågvis, påträngande eller negativ?   Läs mer

Grupper och team
Grupper och team

Vad är egentligen skillnaderna mellan en grupp och ett team och vilka förutsättningar är det som krävs för att få ett team att fungera så bra som möjligt?
 Läs mer

Feedbacktrappan
Feedbacktrappan

Feedbacktrappan är en användbar modell för att bättre förstå mottagarens reaktioner och den kan hjälpa dig att gå vidare genom att både ta emot och ge feedback på ett bättre sätt.   Läs mer

Försvarsmekanismer vid feedback
Försvarsmekanismer vid feedback

Feedback kan väcka våra försvarsmekanismer.Med försvarsmekanismer förändrar man enkelt uttryckt verkligheten med rationella argument, så kallade förnuftsförklaringar, så att olusten försvinner. Men på lång sikt så hindrar de oss i vår utveckling. Läs mer

Feedback
Feedback

Feedback är ett av de kraftfullaste verktygen som finns för utveckling om den ges och tas emot på rätt sätt.  Läs mer

Ledare-kommunicera rätt till våra olika hjärnor
Ledare-kommunicera rätt till våra olika hjärnor

Att vara ledare är i stor utsträckning att kommunicera, väldigt mycket av det du som ledare gör handlar om att kommunicera med dina medarbetare.  Läs mer

Vilken hjärna kommunicerar du med-människan, apan eller reptilen?
Vilken hjärna kommunicerar du med-människan, apan eller reptilen?

Genom att lära oss mer om vad hjärnforskning säger om hur vi tar emot och tolkar information så finns det kunskap om hjärnans uppbyggnad som vi kan ha mycket användning av i vardagen. 
 Läs mer

Ledarskap och engagemang
Ledarskap och engagemang

Nästan all forskning och en mängd undersökningar visar att chefen är en av de allra viktigaste faktorerna i jakten på att skapa förutsättningar för det värdefulla engagemanget hos medarbetare. 
 Läs mer

Att arbeta med engagemang
Att arbeta med engagemang

Graden av engagemang hos medarbetare i arbetslivet har stor betydelse för viktiga nyckeltal. Trots detta är det få som arbetar systematiskt för att höja engagemanget. En av orsakerna till det ligger troligen i att det upplevs som ett komplext och svårt område att arbeta med, man vet helt enkelt inte riktigt hur man ska göra. Läs mer

Från passiv till aktiv medarbetare- utvecklande medarbetarskap!
Från passiv till aktiv medarbetare- utvecklande medarbetarskap!

Ständiga förändringar och ett allt snabbare tempo ställer högre krav på varje enskild medarbetare. Den tid då det fanns en arbetsledare som ”leder och fördelar arbetet” och medarbetarna passivt inväntade order är för länge sen förbi.
 Läs mer

Metod för att nå visionen med hjälp av kulturen!
Metod för att nå visionen med hjälp av kulturen!

Många verksamheter skriver ner ett antal fina ord och säger att de är värderingsstyrda. Men det räcker inte, tvärtom det är faktiskt ett av de största felen man kan göra! Precis som vid andra arbeten i verksamheten så krävs en metod och systematik för att arbeta med värderingar. Läs mer

"Culture eats strategy for breakfast"
"Culture eats strategy for breakfast"

Det är inte ett självändamål att arbeta med kulturen i en verksamhet, det är helt enkelt en möjliggörare och ett effektivt verktyg för att uppnå vald strategi och de mål som är satta.
 Läs mer

Trygghetsmotstånd och övergångskostnader - Jag orkar inte med fler förändringar!!
Trygghetsmotstånd och övergångskostnader - Jag orkar inte med fler förändringar!!

En sida av vårt förändringsmotstånd är vår inbyggda önskan att ”stå kvar”. Om det finns en valmöjlighet mellan att ändras och stå kvar så är vi mera benägna att stå kvar. Det kallas för trygghetsmotstånd. Läs mer

Reaktionsmotstånd – Vem tror du att du är som säger till mig vad jag ska och inte ska göra!
Reaktionsmotstånd – Vem tror du att du är som säger till mig vad jag ska och inte ska göra!

Reaktionsmotstånd är känslan som uppstår när vi upplever att folk ”puttar på oss”, som att säga ”nu ska du göra det här!”, eller ännu värre, ”Nu får du inte längre göra det här”.  Läs mer

Förändringsmotstånd – Vi gillar där vi står, vi gillar vilka vi är och ingen ska ändra på det!
Förändringsmotstånd – Vi gillar där vi står, vi gillar vilka vi är och ingen ska ändra på det!

Trots att vi som personer kan känna oss äventyrliga eller benägna att prova nya saker så är vi till stor del vanedjur, vi tar samma väg till jobbet, vi har samma morgonrutiner, vi sitter gärna på samma ställe i ett rum. Vare sig vi vill eller inte så är vi i grunden förändringsobenägna – vi känner motstånd till förändringar av olika slag.
 Läs mer

Självkänslans betydelse för hur vi mår och agerar
Självkänslans betydelse för hur vi mår och agerar

Många blandar ihop självförtroende och självkänsla. Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan t.ex. röra sig om idrott, arbete eller socialt. Självkänsla handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är.   Läs mer

Självbild och motivation så hänger det ihop!
Självbild och motivation så hänger det ihop!

I en alltmer konkurrensutsatt värld så har motivation och engagemang blivit en allt viktigare faktor. Jag har tidigare skrivit om vägen till högre engagemang i en verksamhet, nu tänkte jag dela med mig lite om vad det egentligen är som sker i hjärnan och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att höja motivationen hos den enskilda individen.
 Läs mer

Självkännedom en väg till mindre stress och konflikter
Självkännedom en väg till mindre stress och konflikter

Självkännedom handlar om vår kunskap och uppfattning om oss själva. Ibland säger man självkännedom, ibland säger man självbild eller självuppfattning.

Förenklat kan man säga att vår uppfattning om oss själva är tredelad.
 Läs mer

Vägen till engagerad lönsamhet
Vägen till engagerad lönsamhet

Engagemang i arbetet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik och lönsam organisation. Men hur gör man då för att öka engagemanget bland medarbetarna? Ledarskapet spelar en avgörande roll, liksom kommunikationen och utvecklingsmöjligheterna inom företaget. Individen har också ett eget ansvar för sitt engagemang, liksom för motivation och arbetsglädje – men det kräver att rätt förutsättningar ges för att ta det ansvaret.  Läs mer