Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Självkänslans betydelse för hur vi mår och agerar
Självkänslans betydelse för hur vi mår och agerar

Många blandar ihop självförtroende och självkänsla. Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan t.ex. röra sig om idrott, arbete eller socialt. Självkänsla handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är.   Läs mer

Självbild och motivation så hänger det ihop!
Självbild och motivation så hänger det ihop!

I en alltmer konkurrensutsatt värld så har motivation och engagemang blivit en allt viktigare faktor. Jag har tidigare skrivit om vägen till högre engagemang i en verksamhet, nu tänkte jag dela med mig lite om vad det egentligen är som sker i hjärnan och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att höja motivationen hos den enskilda individen.
 Läs mer

Självkännedom en väg till mindre stress och konflikter
Självkännedom en väg till mindre stress och konflikter

Självkännedom handlar om vår kunskap och uppfattning om oss själva. Ibland säger man självkännedom, ibland säger man självbild eller självuppfattning.

Förenklat kan man säga att vår uppfattning om oss själva är tredelad.
 Läs mer

Vägen till engagerad lönsamhet
Vägen till engagerad lönsamhet

Engagemang i arbetet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik och lönsam organisation. Men hur gör man då för att öka engagemanget bland medarbetarna? Ledarskapet spelar en avgörande roll, liksom kommunikationen och utvecklingsmöjligheterna inom företaget. Individen har också ett eget ansvar för sitt engagemang, liksom för motivation och arbetsglädje – men det kräver att rätt förutsättningar ges för att ta det ansvaret.  Läs mer