Det här är engagerad lönsamhet

Vi menar att det är skillnad på lönsamhet och lönsamhet.  Det finns kortsiktig lönsamhet som uppnås genom t.ex. kostnadssänkningar, inköpsstopp och avvecklingar men det riktigt intressanta är hur man skapar en långsiktig lönsamhet med en välmående organisation.

Genom att arbeta systematiskt och strukturerat för att skapa engagerade ledare och engagerade medarbetare kan man skapa vad vi kallar för engagerad lönsamhet.
Vi har verktygen som ger er möjlighet att göra detta!

Påverkar viktiga nyckeltal
Engagemanget i en organisation påverkar viktiga nyckeltal. Med ett högt engagemang ökar bland annat lönsamhet, produktivitet och kundlojalitet samtidigt som personalomsättning, frånvaro och reklamationer minskar.

Engagemang kan inte beordras, det kommer inifrån varje enskild individ och baserar sig bland annat på de förutsättningar som finns i organisationen. Vi menar att det behövs medvetna beslut, en medveten kultur och strukturer för att utveckla och rikta engagemanget i en organisation åt önskat håll och därmed frigöra den kraft och kreativitet som krävs för att uppnå optimala resultat och skapa nya möjligheter.

Det är lätt att förstå att i organisationer där man har ett högt engagemang och inställningen ”walk an extra mile” är mer framgångsrika än de organisationer där man ”bara” gör det arbetsbeskrivningen säger. Trots detta är det förvånansvärt få företag som medvetet, systematiskt och över tid verkligen jobbar med att öka engagemanget hos ledare och medarbetare. Det vill vi ändra på!

Vår ledarfilosofi
Engagemang utvecklas i kulturer som visar tillit för medarbetarnas kompetens och förmåga att ta ansvar för sin egen prestation.  En kultur som uppmuntrar nya idéer och som ser misstag som lärande erfarenheter. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet (Transformational leadership) har en mycket positiv effekt på engagemanget i en organisation, att det genererar högre arbetstillfredsställelse och nöjdare kunder. Det är denna ledarteori våra utbildningar baserar sig på!

Det här är engagerad lönsamhet


Vi berättar gärna mer